Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2014

assente
0492 5612 500
Wiedza użyteczna. 
Reposted fromfelicka felicka viadilemma dilemma
assente
2715 a28b
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viadilemma dilemma
8005 ac57
Reposted fromvesania vesania viadilemma dilemma
4737 64d9 500

poboh:

Figura Afligida, Eduardo Kingman. Ecuadorian (1913 - 1998)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadilemma dilemma
5197 3192 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadilemma dilemma
5197 3192 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadilemma dilemma
assente
1806 2636 500
Reposted fromnutt nutt viadilemma dilemma
assente
5386 1b83
Reposted fromrenirene renirene viadilemma dilemma
assente
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.
— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadilemma dilemma
assente
assente
ŻYCIE OD TYŁU>>To bardzo ciekawe spojrzenie na życie... Gdyby czas płynął w drugą stronę, to byłoby tak pięknie... Zaczyna się od tego, że kilku gości przynosi cię w skrzyneczce i oczywiście od razu trafiasz na imprezę. Żyjesz sobie spokojnie jako starzec w domku. Stajesz się coraz młodszy. Pewnego dnia dostajesz odprawę w postaci grubszej gotówki i idziesz do pracy. He!
Pracujesz jakieś 40 lat i poznajesz uroki życia. Zaczynasz pić coraz więcej alkoholu, coraz częściej chodzisz na imprezy no i coraz częściej uprawiasz seks. Jak już masz to opanowane, jesteś gotów żeby trafić na studia. Potem idziesz do szkoły. Coraz mniej od ciebie wymagają, masz coraz więcej czasu na zabawę. Robisz się coraz mniejszy, aż trafiasz do... hmm, gdzie pływasz sobie przez 9 miesięcy, wsłuchując się w uspokajający rytm bicia serca. A potem nagle BĘC Twoje życie kończy się orgazmem.
Reposted fromscorpix scorpix viadilemma dilemma
assente
Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromyourtitle yourtitle viadilemma dilemma
assente
5693 10ed
Reposted fromhollowsky hollowsky viadilemma dilemma
assente
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viadilemma dilemma
assente
Tyleż naiwna, ile kłamliwa, tyleż urocza, ile wulgarna, równie skora do mrocznych dąsów, jak do różanej radości
— Lolita
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viadilemma dilemma
assente
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko...
— Jerzy Pilch
Reposted fromswojszlak swojszlak viadilemma dilemma
assente
Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia.
— Don Ward
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viadilemma dilemma
assente
1925 6582
Reposted fromladygrey ladygrey viadilemma dilemma

March 20 2014

assente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl